Anasayfa  •  Bağış Yap

Bağış Yap

İnsanların heyet-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü, zekâttır. Âlem-i beşerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı, muavenetten doğar.”
(İşaratü’l-İ’caz, Bakara Sûresi, 3. âyetin Tefsiri)

Bağış

Bağış Yap